Personvernerklæring

Hvem vi er og hva slags informasjon vi behandler.

Vår nettstedsadresse er https://humlenshave.no og selskapet som står bak er Humlens have AS med organisasjonsnummer 928050548.

Vi har tre ulike nivåer for personvern i våre nettløsninger. Den åpne nettsiden, når du søker om plass og når vi inngår i et kundeforhold:

  1. Denne nettsiden lagrer ingen personlig informasjon om deg som bruker annet enn å måle og forstå nettrafikk for å gjøre sidene bedre og mer tilgjengelig.
  2. Når du kontakter oss via kontaktsidene eller i skjemaet for forespørsel om plass lagres denne informasjonen trygt og behandles fortrolig. Våre pedagoger er godt rutinerte med å behandle informasjon belagt med taushetsplikt. Så fort vi har opprettet dialog blir denne informasjonen rutinemessig slettet.
  3. Når du bestiller plass inngår vi i et kundeforhold. Da lagrer vi så lite vi kan, men akkurat nok til å oppfylle våre forpliktelser overfor deg som kunde. Det krever norske lover som i tur er innenfor GDPR.

Bilder og video

Vi har også tre ulike nivåer for hvordan vi forholder oss til bilder og video. De som brukes på nettsidene, de som blir oppbevart som dokumentasjon og de som blir utvekslet direkte mellom våre ansatte, foresatte og ledsagere.

  1. På nettsiden brukes kun bilder der rettighetshaver (fotografen), foresatte eller verge og etter beste evne den som er avbildet har godkjent bruken. Bilder og filmsnutter blir strippet for metadata som angir hvem som er på bildet og hvor det er tatt før de brukes på nettsiden.
  2. Bilder og video som tas under oppholdet og som Humlens have AS ønsker å oppbevare for dokumentasjon vil bli forelagt foresatte som selv kan beslutte om lagring er greit og hvilke bilder og videoer som kan lagres. Foresatte kan når som helst be om at disse slettes.
  3. Bilder og video som utveksles mellom ansatte, foresatte og ledsagere behandles fortrolig og vil bli slettet av våre ansatte etter at vi har avklart eventuell bruk til nett eller dokumentasjon. I dette inngår også sletting fra eventuelle backuptjenester (iCloud, Google Photos eller lignende).


Før hvert opphold må det også fylles ut et samtykkeskjema for om man tillater deling av gruppebilder og foto med flere enn eget barn.

Vi ber foresatte, verger og ledsagere å utvise meget stor forsiktighet med å fotografere/filme andres barn uten å sikre seg om at det er greit. Dette gjelder også deling av bilder og filmer man får tilsendt.

Mange av våre barn vil ha problemer med å si konkret ja eller nei om de vil bli avbildet. Vi vil derfor utvise ekstra forsiktighet og trenger ekstra godt samarbeid med de som kjenner barnet best på dette området.

Sporing

Vi har informasjonskapsler og sporingskode for følgende systemer:

Innebygd innhold fra andre nettsteder

Artikler på denne siden kan inkludere innebygd innhold (f.eks. videoer, bilder, artikler osv.). Innebygd innhold fra andre nettsteder oppfører seg på nøyaktig samme måte som om den besøkende hadde besøkt nettstedet som det innebygde innholdet kommer fra.

Disse nettstedene kan samle inn opplysninger om deg, bruke informasjonskapsler, bygge inn sporingssystemer fra tredjeparter og overvåke hva du gjør via dette innebygde innholdet. Dette omfatter også sporing av handlingene dine via det innebygde innholdet dersom du har en konto og er logget inn på nettstedet.

Hvem vi deler dine opplysninger med

Vi deler ingen opplysninger med andre annet enn nødvendig faktureringsinformasjon i vårt regnskapssystem (Tripletex). I noen tilfeller vil det være nødvendig med utveksling av informasjon med kommune/bydel eller andre dersom deltager får dekket oppholdet eller på annen måte får støtte. I disse tilfellene vil vi i dialog med foresatte avklare hvilken informasjon som kan deles.

Hvor lenge vi oppbevarer opplysninger om deg

Vi sletter informasjon rutinemessig så snarlig som mulig. For forespørsler til oss som inneholder personlig informasjon vil dette slettes så fort videre dialog er igangsatt. Når vi inngår i et kundeforhold må vi forholde oss til regnskapsloven og personvernforordningene i Norge. Disse er i samsvar med GDPR.

Rettighetene dine når det gjelder opplysninger vi har om deg

Når du har kontaktet oss og/eller har et kundeforhold med oss kan du be om å få en eksportfil som inneholder personopplysningene vi har om deg. Dette omfatter all data du har gitt oss og som vi fortsatt lagrer. Du kan også be om at vi sletter alle personopplysninger vi har om deg. Dette omfatter ikke opplysninger vi er pålagt å lagre av administrative, juridiske eller sikkerhetsmessige årsaker.