Om oss

Humlens have ønsker å bidra til at flere barn og unge med spesielle behov får mulighet til å utfordre seg selv, og føle seg betydningsfull i et felleskap. Vi vil gi flere mulighet til å kunne delta på aktiviteter i fellesskap med jevnaldrende gjennom et aktivitetstilbud som er tilpasset barn med spesielle behov.

Hjertet banker for de med spesielle behov

Humlens have er et AS drevet av Nine Jentoft Træland, Pål Bråtelund og Rikke Thorshaug. Formålet er å utvikle og drive ferieaktiviteter for barn og unge med spesielle behov. Barn og ungdom som ikke alltid passer inn i vanlige feriekolonier og avlastningstilbud har en stor plass i våre hjerter.

Vi vil at de som har behov for litt tettere oppfølging også skal få mulighet til å få uforglemmelige øyeblikk som kan gi minner for livet. Vår målgruppe er barn og unge med atferdsvansker og innenfor autismespekteret. Dette er sårbare barn som ofte faller utenfor på ferieleir og sommerskole, fordi det ikke er tilrettelagt deres målgruppe.

For å gi flest barn og unge mulig et tilbud bygger vi Humlens have på en slik måte at vi kan vokse der vi finner flinke folk med samme mål som oss. Vi jobber også tett med leirskoler og folkehøyskoler for å utnytte lokaler, ressurser og personell på tider der det ofte er ledig kapasitet i ferietider.

Den fine logoen til Humlens have er det Brita Merete Pettersson som har laget!

Rikke Thorshaug

Utdannet lærer og har en mastergrad i tilpasset opplæring. I tillegg har hun en videreutdanning i spesialpedagogikk og basis skolefag. Rikke arbeider som lærer på barneskole på mellomtrinn.

Interessen for sårbare barn og de som faller mellom to stoler har vært førsteprioritet for Rikke.

Det er viktig for henne at de som føler at de ikke hører helt hjemme, skal få forståelse for seg selv og finne en plass å høre til. Hennes fagområde og arbeidsfelt er forebygging og håndtering av utfordrende atferd. Videre er tilrettelegging, struktur og kommunikasjon temaer hun er opptatt av.

Rikke er løsningsorientert, har mye energi og er nysgjerrig. På fritiden liker hun å være med familie og venner, kite, danse, padle, bade, løpe, høre på lydbøker, lage mat og er veldig glad i friluftsliv.

Nine Jentoft Træland

Nine har over 20 års erfaring i arbeid rettet mot sårbare grupper, både dag- kveld- og natt. På institusjon, i private hjem, skoler og i barnehager. I dag jobber hun for SPISS.

Hun har vært ledende miljøterapeut, sosiallærer, støttepedagog, assisterende styrer, veileder i hjem og ved institusjoner. 

Hjertet banker for alle barn, men ekstra raskt for mennesker innenfor autismespekteret. Hun har høy arbeidskapasitet, og vet at effektivitet, fleksibilitet, stå-på-vilje og evnen til å tilpasse seg nye miljøer, er en forutsetning for å gjøre alt du ønsker til den kvaliteten som kreves. Nine er kreativ og finner løsninger utenfor boksen der det trengs.

Ansvarsfølelsen overfor de oppgavene hun tar på meg er sterk, og Nine etterstreber en yrkes-kvalitet hun kan være stolt av.

Pål Bråtelund

Pål er en smeltedigel av forretnings-, produkt- og webutvikling sammen med en god dose musikk. Han har bakgrunn fra Schibsteds store multimediesatsninger hos VG Nett, Aftenposten, WiMP og TIDAL.

I de siste årene har han jobbet med oppstarter av selskaper som Roon Labs, Masterchannel og ikke minst – Humlens have AS.

Pål er også pappa til tre gutter. Eldstemann har autisme, og det er i søken etter gode ferieaktiviteter for han Humlens have har blitt til.