Gode ferieopplevelser for barn med spesielle behov

  • Årets Humlenes have med Rikke & Nine holdes i uke 26, 30 og 31
  • Uke 26: 23. – 26. juni
  • Uke 30: 22. – 25. juli
  • Uke 31: 28. – 31. juli
  • Feriekolonien består av tre overnattinger over fire dager
  • Fortrinnsvis for aldersgrunnen 10-17 år
  • Vi samarbeider med og holder til på Kystleirskolen Tvedestrand på vakre Risøya
  • Vi har aktiviteter for å bli kjent i forkant av feriekolonien
  • Ta kontakt om du lurer på noe

Vi ønsker å bidra til at flere barn og unge med spesielle behov får mulighet til å utfordre seg selv, og føle seg betydningsfull i et felleskap. Vi vil gi flere mulighet til å kunne delta på aktiviteter i fellesskap med jevnaldrende gjennom et aktivitetstilbud som er tilpasset barn med spesielle behov.

TRYGGE OG TILPASSEDE AKTIVITETER

Vi tilbyr aktiviteter for barn og unge med spesielle behov i alderen 10-17 år og gjennomfører aktiviteter i små grupper med opptil 10 deltakere pr uke. Vi vil følge opp hver enkelt deltaker tett gjennom alle aktiviteter, gruppen trenger forutsigbarhet og god voksentetthet. Deltakerne vil være under faglig tilsyn hele tiden.

For å kunne tilby et godt tilbud til hver enkelt deltaker, vil vi sette sammen deltakerne slik at det blir en best mulig gruppe. Dette krever at vi kartlegger den enkelte deltager på forhånd, ved individuelle samtaler og med samtaler med foresatte. Vi vil etterstrebe et tett samarbeid med foresatte og også trygge dem før feriekoloni.

DELTA PÅ EGNE PREMISSER

Vi har bred kompetanse innenfor blant annet autisme og atferdsforstyrrelser. Vi holder oss hele tiden oppdatert faglig i forhold til hvilke tilrettelegginger som finnes på markedet. Deltakerne på feriekolonien vil bli møtt med respekt, forutsigbarhet, tydelige grenser og masse omsorg. Gjennom et tilrettelagt tilbud vil de få mulighet til å delta på sine premisser.

De vil bli kjent med andre i lignende situasjon, kunne utveksle erfaringer og knytte et sosialt nettverk. Vi legger til rette for at deltakerne skal kunne oppdage nye muligheter og oppleve mestring gjennom ulike aktiviteter. Det vil være både gruppeaktiviteter og individuelle aktiviteter. Dette tilpasses deltakernes lyst og behov, men vi liker også å utfordre dem på områder som gjør dem mer robuste og de kan ha nytte av i hverdagen senere.

Risøya

SOSIAL BONUS

For barn og unge som har utfordringer med det sosiale, vil et strukturert fellesskap bidra gjøre det enklere å delta i aktiviteter med andre. Det kan oppleves lettere å være sosial når det er aktiviteten som er i fokus, og det sosiale er en bonus. Det blir tydeligere hvordan de kan delta når det er regler og en kan snakke om det en holder på med. I en slike aktiviteter vil vi tilrettelegge med sosiale historier, som deltakerne kan ta med seg videre som smarte måter å komme gjennom hverdagen på.

OVERNATTING SOM MESTRING

For mange er det en bøyg å sove hjemmefra. Målet er å få til overnatting sammen med gruppen og de som jobber på feriekolonien. Vi kommer til å jobbe med foresatte og omsorgspersoner for å forberede best mulig. Likevel vil noen foreldre ønske å være i nærheten. Dette er en viktig del av samtalen i forkant, og er det behov finnes det muligheter for innkvartering i området.

AKTIVITET OG AVSLAPNING

Det vil være aktiviteter både inne og ute. Ute vil Risøya by på turer i skog og skjærgårder, bading, padling, roing, seiling om det er værforhold, ballspill, selsafari, lek, fisking og utforsking av dyreliv, tang og tare i utendørs akvarie og i sjøen. Inne vil det være sosialt samvær, bordtennis, biljard, formingsaktiviteter, avslapping, film og matlaging. Utover dette vil det bli utflukter til Tvedestrand, Risør og Kristiansand, men dette avhenger av vær og vilje fra deltakere.

FINANSIERING AV OPPHOLDET

Vi har fått tilskudd gjennom Bufdirs nasjonale tilskuddsordning for inkludering av barn og unge gjennom ulike kommuner og bydeler. Sommeren 2024 har vi tilskudd gjennom Hamar, Ringsaker, Risør, Larvik, Kragerø, Sandefjord, Lillestrøm, Bærum, Bydel Frogner, Alna, Sagene, St.hanshaugen, Grorud, Søndre Nordstrand. y. Deltakeravgift for deltakerer fra disse kommunene er 500 kroner. I tillegg kommer forsikring. Foresatte er ansvarlig for transport til og fra feriekoloni. Vi kan sette dere i kontakt med andre for samkjøring.

Om du bor i en kommune som vi ikke har tilskudd gjennom, send oss en mail, så prøver vi å finne en løsning eller eventuelt søke deres kommune om tilskudd for 2025.

Følg med her på hjemmesiden eller på facebook-siden vår for mer informasjon. Ta kontakt om du har spørsmål eller innspill.

Kystleirskolen er perfekt tilrettelagt for gode aktiviteter i trygge og vakre omgivelser.