Søknadsskjema til feriekoloni sommeren 2024

For å kunne tilby et godt tilbud til hver enkelt deltaker, vil vi sette sammen deltakerne slik at det blir en best mulig gruppe. Dette krever at vi kartlegger den enkelte deltager på forhånd, ved individuelle samtaler og med samtaler med foresatte. Opplysninger blir lagret i samsvar med vår personvernerklæring.

For å få et best mulig grunnlag for å vurdere hver enkelt søker og legge til rette for en best mulig feriekoloniopplevelse, ber vi om ærlige svar på spørsmålene nedenfor. Dette danner grunnlag for vår planlegging av og ressursfordeling under oppholdet.