Gode ferieopplevelser for barn med spesielle behov

Vi ønsker å bidra til at flere barn og unge med spesielle behov får mulighet til å utfordre seg selv, og føle seg betydningsfull i et felleskap. Vi vil gi flere mulighet til å kunne delta på aktiviteter i fellesskap med jevnaldrende gjennom et aktivitetstilbud som er tilpasset barn med spesielle behov. TRYGGE OG TILPASSEDE […]

Praktisk info

Trygge og tilpassede aktiviteter Vi tilbyr aktiviteter for barn og unge med spesielle behov i alderen 8-15 år og gjennomfører aktiviteter i små grupper med opptil 10 deltakere pr uke. Vi vil følge opp hver enkelt deltaker tett gjennom alle aktiviteter, gruppen trenger forutsigbarhet og god voksentetthet. Deltakerne vil være under faglig tilsyn hele tiden. […]

For ledsagere

Trygge og tilpassede aktiviteter Vi tilbyr aktiviteter for barn og unge med spesielle behov i alderen 10-16 år og gjennomfører aktiviteter i små grupper med opptil 10 deltakere pr uke. Vi vil følge opp hver enkelt deltaker tett gjennom alle aktiviteter, gruppen trenger forutsigbarhet og god voksentetthet. Deltakerne vil være under faglig tilsyn hele tiden. […]

For foreldre

Trygge og tilpassede aktiviteter Vi tilbyr aktiviteter for barn og unge med spesielle behov i alderen 10-16 år og gjennomfører aktiviteter i små grupper med opptil 10 deltakere pr uke. Vi vil følge opp hver enkelt deltaker tett gjennom alle aktiviteter, gruppen trenger forutsigbarhet og god voksentetthet. Deltakerne vil være under faglig tilsyn hele tiden. […]

For deltagere

Vi ønsker å bidra til at flere barn og unge med spesielle behov får mulighet til å utfordre seg selv, og føle seg betydningsfull i et felleskap. Vi vil gi flere mulighet til å kunne delta på aktiviteter i fellesskap med jevnaldrende gjennom et aktivitetstilbud som er tilpasset barn med spesielle behov.